Taekwondo Olimpijskie w Bydgoszczy

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Kandydaci do Liceum Sportowego

Kandydaci do Gimnazjum Sportowego

Dzieci ze szkoły podstawowej

Liceum sportowe - pytania i odpowiedzi

Kto może ubiegać się o przyjęcie do klasy I Liceum Ogólnokształcącego o profilu Taekwondo Olimpijskie?

Oprócz zawodników wyczynowych Taekwondo Olimpijskiego zapraszamy wszystkich sportowców zainteresowanych trenowaniem Taekwondo zarówno dziewczęta jak i chłopców. Mile widziani zawodnicy trenujący sporty walki (style kopane).

do góry

Jakie kryteria muszą spełniać kandydaci na zawodników Taekwondo?

Podstawowe kryteria to chęć trenowania Taekwondo oraz uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych (nie dotyczy osób trenujących Taekwondo) Dobry stan zdrowia (uzyskanie zdolności do uprawiania sportu w przychodni sportowej - zaświadczenie z pieczątką ZDOLNY). Ważnym elementem jest wynik testu sprawności, określającego sprawność fizyczną. Test obowiązuje wszystkich kandydatów do klasy. Termin egzaminu sprawnościowego ogłaszany jest na stronie zawsze pod koniec maja. Dodatkowe punkty to opinia od trenerów, klubów sportowych z którymi do tej pory zawodnicy współpracowali oraz kwestionariusz z osiągnięciami sportowymi potwierdzonymi przez trenera.

do góry

Czy uczniowie spoza Bydgoszczy mogą liczyć na zakwaterowanie w internacie?

Tak. Wszyscy chętni spoza Bydgoszczy zainteresowani nauką w klasach sportowych mogą liczyć na zakwaterowanie w Bursie Nr 1 przy ul. Głowackiego 37. Bursa zapewnia całodzienne wyżywienie. Zainteresowanych szczegółami związanymi z kosztami utrzymania i zakwaterowaniem prosimy o kontakt z Panem Markiem Gołembiewskim (v-ce dyrektorem ds. sportu ZS Nr5 MS) tel. 601-801271 e-mail: golembiewski@liceumxv.edu.pl

do góry

Czy można podjąć naukę w klasie II LO o profilu sportowym?

Tak. Naukę w klasie II LO mogą podjąć tylko osoby trenujące czynnie Taekwondo oraz inne sporty walki (style kopane) po zaliczeniu testu sprawności i przedstawieniu aktualnych badań sportowych.

do góry

Kiedy odbywają się zajęcia i jaka jest odpłatność za uczestnictwo?

Zajęcia dla kandydatów odbywają się w środę o godz. 17.00-18.00 w ZS Nr 5 MS przy ul. Berlinga 13. W ramach naboru do liceum zajęcia są bezpłatne.

do góry

Czy i jaki strój trzeba mieć na zajęcia?

Na zajęciach obowiązuje strój sportowy - koszulka gimnastyczna, długie spodnie dresowe, obuwie na salę. Dodatkowo proszę przynosić wodę do picia.

do góry

Gimnazjum sportowe - pytania i odpowiedzi

Kto może ubiegać się o przyjęcie do klasy I Gimnazjum o profilu Taekwondo Olimpijskie?

O przyjęcie do tej klasy mogą ubiegać się wszyscy, chcący trenować Taekwondo Olimpijskie, zarówno dziewczęta jak i chłopcy.

do góry

Jakie kryteria muszą spełniać kandydaci na zawodników Taekwondo?

Podstawowe kryteria to chęć trenowania Taekwondo oraz uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych (nie dotyczy osób Taekwondo) Dobry stan zdrowia (uzyskanie zdolności do uprawiania sportu w przychodni sportowej - zaświadczenie z pieczątką ZDOLNY). Ważnym elementem jest wynik testu sprawności, określającego sprawność fizyczną kandydatów. Test obowiązuje wszystkich kandydatów do klasy. Termin egzaminu sprawnościowego ogłaszany jest zawsze na stronie pod koniec maja. Dodatkowe punkty to opinia od trenerów, klubów sportowych z którymi do tej pory zawodnicy współpracowali oraz kwestionariusz z osiągnięciami sportowymi potwierdzonymi przez trenera.

do góry

Czy uczniowie z odległych miejscowości mogą liczyć na zakwaterowanie w internacie?

Nie. Do klas gimnazjalnych przyjmujemy tylko osoby z Bydgoszczy i okolic z możliwością własnego dojazdu.

do góry

Z jakim klubem sportowym współpracuje szkoła?

W szkole działa sekcja Taekwondo Olimpijskiego w barwach MUKS Piętnastka. W szkole mogą trenować zawodnicy z innych klubów TKD zachowując macierzyste barwy klubowe.

do góry

Kto będzie trenował sportowców?

Zajęcia w tej grupie wiekowej prowadzą wychowawcy wielu medalistów Mistrzostw Polski i Europy: mgr Dariusz Głowacz, trener I klasy, 3DAN Taekwondo Olimpijskiego, mgr, inż. Daniel Ziemiński, trener II klasy, 2 DAN Taekwondo Olimpijskiego.

do góry

Dzieci ze szkoły podstawowej - pytania i odpowiedzi

Czy można zapisać na zajęcia dziecko poniżej 7 roku życia?

Tak. Na zajęcie zapraszamy dzieci od lat 5.

do góry

Czy można jeszcze zapisać się na zajęcia?

Tak, ponieważ zapisy prowadzimy przez cały rok.

do góry

Jakie są formalności związane z zapisem?

Należy przyjść na trening aby poznać Taekwondo (pierwsze zajęcia są bezpłatne). Rodzic otrzymuje do podpisania deklarację klubową, w której wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia badań lekarskich.

do góry

Kto będzie trenował sportowców?

Zajęcia w tej grupie wiekowej prowadzi mgr Dariusz Głowacz, trener I klasy, 3DAN Taekwondo Olimpijskiego wychowawca wielu medalistów Mistrzostw Polski i Europy.

do góry

Wszelkich informacji udziela trener Taekwondo - Dariusz Głowacz tel. 695-397-115.

Gimnazjum 54 nabór 2014 taekwondo telefon Facebook YouTube poleć stronę
Facebook  NK  Twitter  Google+  Dodaj do GaduGadu  email
7-taekwondo taekwondo email