Taekwondo Olimpijskie w Bydgoszczy

Praca trenerska

Praca dyplomowa na stopień trenera klasy I

Praca trenerska Taekwondo

Tytuł: Rola i zakres przygotowania teoretycznego w szkoleniu dzieci i młodzieży w Taekwondo Olimpijskim.
Autor: Dariusz Głowacz.
Opiekun merytoryczny: prof Krzysztof Perkowski
Warszawa 2013

Pobierz pracę dyplomową

Pracę dyplomową można pobrać za darmo klikając na poniższy link.

Pobierz teraz pracę dyplomową (1,5 MB)

Praca dyplomowa - podsumowanie

Celem pracy było przedstawienie roli i zakresu przygotowania teoretycznego w szkoleniu dzieci i młodzieży w Taekowndo Olimpijskim.

Rozdział pierwszy zapoznał z podstawowymi pojęciami związanymi z Taekwondo. Objaśnił etykietę i ceremoniał treningu, przedstawił strukturę dyscypliny oraz jej historię w drodze na Igrzyska Olimpijskie.

W rozdziale drugim określiłem cel i strukturę pracy.

Trzeci rozdział przedstawił czynności związane z treningiem sportowym, takie jak rozgrzewka i zasady stretchingu. Przybliżył rolę nawadniania w treningu. Wyjaśnił zagadnienia dotyczące odżywiania i redukcji masy ciała a także metody odnowy biologicznej.

Czwarty rozdział pokazał podział zadań w roku oraz cele stawiane zawodnikom.

W rozdziale piątym przybliżyłem informacje dotyczące zagadnień teoretycznych związanych z zawodami Taekwondo. Przedstawiłem zakres wymagań dopuszczających do walki sportowej. Opisałem elementy taktyczne oraz scenariusz wyjazdu na zawody.

W początkowej fazie treningu zawodnicy muszą nauczyć się jak trenować. Nie chodzi tu o wykonywanie poszczególnych ruchów, lecz o świadomość realizacji poszczególnych działań treningowych. Dla zawodników sport nie powinien być tylko aktywnością ruchowa, lecz przede wszystkim stylem życia. Dlatego też trenerzy w celu poprawy świadomości zawodników powinni przeprowadzać cyklicznie serię zajęć teoretycznych z zakresu struktury treningu, podziału zadań w roku, poznawania regulaminów sportowych.

W pracy z młodzieżą bardzo ważne jest wzajemne zrozumienie pomiędzy trenerem i zawodnikami. Używanie wspólnego języka oraz znajomość pojęć związanych z treningiem poprawi komunikację na zajęciach. Sukces końcowy często jest zbyt odległy i młodzież nie wiąże go bezpośrednio z codziennym systematycznym treningiem. Wspólne określenie celów i przekazanie wiedzy teoretycznej umożliwi zrozumienie poszczególnych działań treningowych. Wykorzystanie przedstawionych zagadnień przez zawodników przygotuje ich do świadomej pracy na treningu i przyśpieszymy proces ich nauczania.

Praca dyplomowa - spis treści

 1. Pojęcia podstawowe
  1. Definicja Taekwondo
  2. Etykieta Taekwondo
  3. Ceremonia rozpoczęcia i zakończenia treningu
  4. Hierarchia stopni w Taekwondo
  5. Struktura Taekwondo
  6. Historia Taekwondo wiadomości podstawowe
  7. Nazewnictwo koreańskie
 2. Cel pracy
 3. Trening sportowy i czynności z nim związane
  1. Rozgrzewka
  2. Nawadnianie
  3. Wypoczynek i odnowa biologiczna
  4. Żywienie sportowca
  5. Redukcja masy ciała
 4. Cele i zadania w rocznym cyklu treningowym
  1. Stawianie celów treningowych
  2. Tabelaryczne przedstawienie roku szkoleniowego
  3. Zadania w poszczególnych cyklach
 5. Zawody sportowe zagadnienia teoretyczne
  1. Wymagania dopuszczające zawodnika do walki
  2. Regulamin walki sportowej
  3. Etykieta zawodów
  4. Odczytywanie drabinek
  5. Scenariusz wyjazdu na zawody
 6. Podsumowanie
 7. Piśmiennictwo
Gimnazjum 54 nabór 2014 taekwondo telefon taekwondo email Facebook YouTube 7-taekwondo